Masalah Mendirikan Rumah

MASALAH MENDIRIKAN RUMAH
Apabila membangun Rumah pada Bulan ;

MUHARRAM
Tidak baik, akan terjadi huru hara
SAFAR
Sangat baik, pemilik beroleh rezeki dan hamba sahaya
RABBIUL AWWAL
Tidak baik, alamat kesukaran atau kematian
RABBIUL AKHIR
Tidak baik, alamat kesukaran sakit keras
JUMADIL AWWAL
Sangat baik, pemilik beroleh rezeki
JUMADIL AKHIR
Terlalu jahat, pemilik tetap berkelahi
RAJAB
Terlalu jahat, pemilik tetap kehilangan, penyakit & papah
SYA’BAN
Maha baik, beroleh rezeki, berkat, harta emas & perak
RAMADHAN
Maha baik, beroleh rezeki, berkat, harta emas & perak
SYAWWAL
Tidak baik, kebakaran
ZULKAIDAH
Baik, beroleh rezeki sampai anak cucu & kasih sayang
ZULHIJJAH
Baik, beroleh harta & hamba sahaya

Komentar