• Masalah Mendirikan Rumah

  MASALAH MENDIRIKAN RUMAH
  Apabila membangun Rumah pada Bulan ;

  MUHARRAM
  Tidak baik, akan terjadi huru hara
  SAFAR
  Sangat baik, pemilik beroleh rezeki dan hamba sahaya
  RABBIUL AWWAL
  Tidak baik, alamat kesukaran atau kematian
  RABBIUL AKHIR
  Tidak baik, alamat kesukaran sakit keras
  JUMADIL AWWAL
  Sangat baik, pemilik beroleh rezeki
  JUMADIL AKHIR
  Terlalu jahat, pemilik tetap berkelahi
  RAJAB
  Terlalu jahat, pemilik tetap kehilangan, penyakit & papah
  SYA’BAN
  Maha baik, beroleh rezeki, berkat, harta emas & perak
  RAMADHAN
  Maha baik, beroleh rezeki, berkat, harta emas & perak
  SYAWWAL
  Tidak baik, kebakaran
  ZULKAIDAH
  Baik, beroleh rezeki sampai anak cucu & kasih sayang
  ZULHIJJAH
  Baik, beroleh harta & hamba sahaya
 • You might also like

  Tidak ada komentar: